Офіційні правила проекту «взуттевий марафон»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОЕКТУ «ВЗУТТЕВИЙ МАРАФОН»

Офіційні Правила Проекту «Взуттєвий марафон» від журналу Marie Claire (проект Shoes First) (надалі – «Правила»)

Організатор та Партнер Проекту.

1.1.Організатором Проекту «Взуттєвий марафон» (надалі – «Проект») є Дочірнє підприємство “Бурда-Україна” (код ЄДРПОУ: 24740397, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Радищева, буд.10/14, (надалі – «Виконавець») – «Організатор», «Виконавець»).

1.2.Партнерами Проекту «Взуттєвий марафон» є:

Lamoda — Intertop — надалі – «Партнер».

Умови проведення Проекту.

2.1. Проект реалізується на всій території України, окрім окупованої території, у глобальній мережі Інтернет на сайті shoes1st.marieclaire.ua (далі за текстом — «Сайт») у мережі Facebook на сторінці www.facebook.com/MarieClaireUkraine, у мережі Instagram на сторінці www.instagram.com/marieclaire_ua/

2.2. Проект реалізується з 12 годин 00 хвилин «20» листопада 2019 року до 18 годин 00 хвилин «9» грудня 2019 року включно (надалі по тексту Правил – «строк проведення Проекту» або «тривалість Проекту», або «період проведення Проекту»).

2.3. Проект складається з тринадцяти окремих розіграшів в соціальних мережах Marie Claire (www.facebook.com/MarieClaireUkraine, www.instagram.com/marieclaire_ua/ ) та на сайті shoes1st.marieclaire.ua.

2.4. Правила розіграшу у мережі Instagram на сторінці www.instagram.com/marieclaire_ua/ викладено у “Додатку 1” до ціх правил.

2.5. Строки реалізації Проекту та його етапів можуть бути змінені у порядку, встановленому самими Правилами.

2.6. Проект не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Призів Проекту не формується з внесків Учасників Проекту.

Вимоги до учасників Проекту.

3.1. В Проекті можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, окрім окупованої території, є користувачами Сайту shoes1st.marieclaire.ua та зареєстровані на сайті marieclaire.ua у період реалізації Проекту, які в період Проекту виконали всі правила та умови, що викладені нижче (надалі по тексту Правил – «Учасники Проекту», «Учасник»).

3.2. Учасниками Проекту не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. працівники Організатора та Партнерів Проекту і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Проекту, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.2.3. особи, що не є громадянами України;

3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.2.5. особи, що не є користувачами інтернет сайту shoes1st.marieclaire.ua (не зареєстровані/авторизовані на сайті і повністю не заповнили анкету).

3.3. Організатор Проекту не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Проекту.

3.4. Учасники Проекту під час участі в Проекті зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. дотримуватися правил соціальних мереж Facebook та Instagram;

3.4.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.4.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Проекту;

3.4.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Проекту.

3.5. Беручи участь в Проекті, Учасник Проекту погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.6. Беручи участь в Проекті, Учасник Проекту розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Проекту Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Проекту тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Проекту особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

3.7. Беручи участь в Проектi, кожен Учасник Проекту тим самим підтверджує свою згоду на вільне використання Організатором та компаніями, які беруть участь в підготовці та проведенні Проекту, наданої ним інформації про себе, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на вільне використання імені, прізвища, безоплатне використання зображення (фото) Учасника, інтерв’ю або інших даних та матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, інтернет виданнях, інтернет сайтах, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником або Організатором Проекту та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

3.8. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Проекті, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Проекту.

3.9. Учасник Проекту, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь в Проекті.

3.10. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Проекті, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Проекту, позбавляє його права на отримання належного йому Призу Проекту.

3.11. Організатор Проекту залишає за собою право відсторонити від участі в Проекті Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

3.12. Учасник Проекту, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Проекті.

Умови участі в Рекламному Проекті.

4.1. Учасником Проекту є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 3.1. даних Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

4.2. Для участі в Проектi Учаснику необхідно:

4.2.1. ознайомитись з правилами участі в Проекту та погодитися з ними;

4.2.2. Зареєструватися/Авторизуватися на Інтернет сайті shoes1st.marieclaire.ua у період з 12-00 годин 20 листопада по 18-00 годину 6 грудня 2019 року

4.2.3. Заповнити реєстраційну форму на сайті shoes1st.marieclaire.ua вказавши: прізвище, ім’я, адресу електронної пошти, телефон, дату народження, стать, сферу діяльності Учасника Проекту та обрати власнi iнтереси (мода, краса, секс та вiдносини, новi мiсця та подiї, подорожi, рецепти, музика i кiно).

4.2.4.Відмітити пару, що розігрується на сторінці shoes1st.marieclaire.ua у зазначений період розіграшу пари (п. 2.3)

4.2.5. Поділитися обраною парою взуття на своїй сторінці в соціальній мережі.

4.2.6. Переможець обирається у періоди розіграшів зазначені у п. 2.3 за допомогою випадкового вибору за допомогою сайту random.org

Фонд Призів Проекту.

5.1. Фонд Призів Проекту обмежений та складається з 22 пар взуття. Відповідальність Організатора та Партнерів Проекту не виходить за межі вартості та кількості Призів, передбачених цими Правилами. Організатор та Партнери Проекту залишають за собою право збільшити загальний Фонд Призів Проекту, або включити в Фонд Призів Проекту додаткові Призи, не передбачені цими Правилами, або замінити заявлені Призи на еквівалентні. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих Правил.

5.2. Усі Призи Проекту можуть бути отримані Учасниками Проекту, що здобули право на отримання таких Призів, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

5.4. Призи Проекту можуть відрізнятися від зображених на рекламних матеріалах Проекту.

5.5. Приз Проекту не підлягає обміну, грошовий еквівалент Приза не видається.

5.6. Партнер Проекту може запропонувати Переможцю обмін на модель з тієї ж колекції

5.7. Партнер Проекту може запропонувати Переможцю інший колір взуття

5.8. Якщо ціна товару менша за ціну товару з розіграшу, переможець не отримує різницю.

5.9. Партнер може попросити Переможця пред’явити у магазині паспорт.

Визначення Переможців Проекту.

6.1. Переможці Проекту (надалі – «Переможці») – це Учасники Проекту, які здобудуть право на отримання Призів Проекту.

6.2. Визначення Учасників Проекту, які здобули право на отримання Головного Приза:

6.2.2. Визначення Учасників Проекту, які здобули право на отримання Головних Призів буде реалізовуватися зі списку Учасників Проекту, які виконали усі умови цих Правил:

Один Переможець дня визначається згідно розкладу проведення розіграшів зазначеному у п. 2.3 цих Правил за допомогою випадкової виборки на сайті www.random.org, чотири Переможця проекту у мережі Facebook та три Переможці у мережі Instagram визначаються за весь період Проекту за допомогою випадкового вибору за допомогою сайту www.random.org.

6.3. При цьому Учасник Проекту може стати Переможцем тільки один раз за весь час реалізації Проекту. Якщо Учасник Проекту за допомогою випадкової виборки на сайті www.random.org був вибраний вдруге, то Переможцем стає другий Учасник, вибраний на сайті www.random.org. Такий порядок застосовується і до наступних Учасників, які вже були Переможцями до тих пір, доки Переможцем на буде обраний Учасник, що стає ним вперше.

6.4. Підсумки Проекту будуть опубліковані Виконавцем Проекту у строки, вказані в п. 2.3 цих Правил.

6.5. Організатор Проекту протягом 2 місяців зв’яжеться з Переможцями Проекту, щоб повідомити їх, підтвердити згоду та можливість отримати належний йому Приз, погодить умови і терміни отримання Призів Проекту за допомогою адрес електронних скриньок, вказаних Учасниками Проекту в профілях зареєстрованих користувачів сайтів або за вказаним Учасником Проекту контактним номером телефону.

6.6. Якщо на сайті random.org було визначено Переможця, який не виконав усі умови цих Правил, Переможцем стає наступний по списку Учасник.

Умови отримання Призів Проекту.

7.1. Умови отримання Призів: після визначення Призерів Організатор повинен зв’язатися із Призерами відповідно до контактних даних, зазначених у реєстраційній формі (п 4.2.3) Учасників-Призерів та визначити порядок, дату та умови надання Призів.

7.2. Умови отримання Призів:

7.2.1. Вручення Призів Проекту відбувається шляхом доставки (поштової/кур’єрської) за адресою проживання Переможця Проекту, що вказує Учасник, коли з ним зв’язується Організатор Проекту протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня узгодження адреси доставки або із магазину партнера, за домовленістю з Переможцем. Переможець оплачує доставку Призу самостiйно.

Якщо розмір взуття, що було доставлено кур’єрською службою не підходить, Переможець самостійно оплачує доставку (повернення для обміну) взуття в магазин та доставку необхідного розміру за своєю адресою.

7.3. У випадку, якщо Переможець Проекту не виконав хоча б одну з передбачених Правилами умов для отримання Призу, такий Приз Проекту вважатиметься не витребуваним Переможцем Проекту, і такий Учасник Проекту вже не буде вважатися Переможцем й не матиме права претендувати на Приз Проекту або на одержання від Виконавця Проекту будь-якої компенсації. Організатор Проекту розпоряджається таким не витребуваним Призом Проекту на власний розсуд, а саме цей Приз може бути вручений наступному Переможцю Проекту.

7.4. Передача права на отримання Призу Проекту третій особі не допускається.

7.5. Правилами Проекту не передбачено зберігання не витребуваного Призу Проекту.

7.6. Грошова компенсація будь-якого Призу Проекту в жодному випадку не видається.

7.7. Переможець Проекту вправі відмовитися від отримання Призу Проекту. У випадку відмови від отримання Призу Проекту, Переможець Проекту повинен не пізніше 5-ти календарних днів з моменту повідомлення Організатором про обрання його Переможцем Проекту надати Організатору Проекту оригінал заяви в письмовій формі про відмову від отримання Призу Проекту.

7.8. Учасник, котрий був визначений у встановленому цими Правилами порядку Переможцем Проекту, але з причини несправності роботи мобільного телефону/електронної пошти або з інших причин, незалежних від Організатора Проекту та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомленні про умови розіграшу Призу Проекту протягом 3 (трьох) днів з моменту відповідного визначення такого Переможця Проекту, автоматично позбуваються права отримати відповідний Приз Проекту. В такому випадку, Організатор Проекту розпоряджається таким невитребуваним Призом Проекту на власний розсуд, а саме цей Приз може бути вручений наступному Переможцю Проекту.

7.9. У випадку, якщо Приз повернено з причини «відмови від отримання», він не може бути повторно затребуваний Переможцем, який відмовився від його отримання. Претензії щодо не отриманих таких Призів не приймаються.

7.10. Переможець Проекту автоматично втрачає набуте ним право на отримання Призу Проекту без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.10.1. якщо Переможця Проекту визнано Порушником цих Правил до моменту вручення йому Призу;

7.10.2. якщо Переможець Проекту у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належного йому Призу Проекту у будь-який зручний спосіб, з не залежних від Організатора Проекту причин;

7.10.3. якщо Переможець Проекту не виконає вимог, передбачених у п.п. 7.1. та 7.2. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, вказаних у даних Правилах;

7.10.4. якщо Переможець Проекту належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

7.10.5. якщо Переможець Проекту заявив про свою відмову від отримання Призу Проекту;

7.10.6. у разі надання Переможцем Проекту не своїх даних: паспорта громадянина України та/або картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційного номеру);

7.10.7. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Проекту;

7.10.8. у разі неналежного виконання умов даних Правил.

Порядок і спосіб інформування про умови Проекту

8.1. Інформування щодо Правил та умов Проекту здійснюється за допомогою анонсування Проекту та розміщення офіційних Правил та умов Проекту на Інтернет-сайті

shoes1st.marieclaire.ua Переписка та інші види особистого зв’язку з учасниками Проекту Виконавцем не здійснюється.

Інші умови

9.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором та Партнером Проекту протягом всього строку проведення Проекту. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Проекту можливі у випадку їх затвердження Організатором та Партнером Проекту та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Проекту. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально передбачене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.2. Організатор та Партнер Проекту не несуть відповідальності за:

достовірність наданої Учасниками Проекту інформації щодо їх персональних даних.

за технічні проблеми із передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Проекту.

неотримання Учасниками Проекту Призів з вини поштової/кур’єрської служби, а також з причини зазначення Учасником Проекту неправильної, неповної або не дійсної інформації (зокрема, адреси проживання).

невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Проекту своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

9.3. Організатор Проекту та Партнер Проекту не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Проекту, інші непідвладні контролю з боку Організатора Проекту обставини.

9.4. Організатор Проекту та Партнер Проекту не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Призів передбачених п. 6 цих Правил, у разі, коли Учасник Проекту, що отримав право на такий Приз, не звернувся за Призом, а також у разі відсутності Учасника Проекту чи неможливості зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отримання Призу впродовж періоду, зазначеного в цих Правилах. Проект завершується о 00 годині 01 хвилині 18 листопада 2017 р. Приз вручається лише у разі виконання Учасником Проекту, що здобув право на отримання Призу, усіх вимог, передбачених цими Правилами.

9.5. Учасник Проекту, приймаючи участь в Проекту, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Проекту і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. Усі результати Проекту є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.7. Оподаткування Призів Проекту здійснюється Партнером відповідно до вимог чинного законодавства України. Партнер Проекту самостійно проводить нарахування та сплату необхідних податків.

9.8. Учасники Проекту, що здобули право на отримання Призів, не можуть передавати своє право отримати Приз третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.9. Фактом участі в цьому Рекламному Проекті Учасник Проекту підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Проекту, достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Проекту несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).

9.10. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Проекту відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Проекту є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.11 Організатор Проекту залишає за собою право в подальшому використовувати матеріали, опубліковані на сайті shoes1st.marieclaire.ua

Додаток 1:

Розіграш в Instagram:

Починаючи з 20.11.2019 кожні два дні в сторіз офіційного акаунту Marie Claire Ukraine (https://www.instagram.com/marieclaire_ua) розігруватиметься одна пара взуття від партнерів розіграшу (партнери розыграшу — Ололо и ололо). Розіграш нової пари починається після визначення переможця попереднього розіграшу. Період розіграшу пари починається з моменту оголошення розіграшу в сторіз і закінчується о 23:59 наступного дня. Вранці наступного дня після закінчення розіграшу оголошується переможець, якого обирають серед усіх виконавших умови розіграшу, за допомогою https://www.random.org/

Таким чином буде розіграно 9 пар взуття, 1 пара від “Інтертоп”, 8 пар від “Ламода”.

Щоб стати учасником розіграшу, потрібно:

  1. Бути підписаним на Instagram-акаунти, вказані в сторіз з умовами розіграшу.
  2. Виконати умови, вказані в сторіз з умовами розіграшу.
  3. Мати відкритий профіль — організатор має мати змогу перевірити виконання умов розіграшу.

Переможця кожного розіграшу буде сповіщено про виграш в особистих повідомленнях в мережі Instagram та в сторіз офіційного акаунту Marie Claire Ukraine (https://www.instagram.com/marieclaire_ua). У випадку, якщо переможець не відповідає на повідомлення від Marie Claire Ukraine (https://www.instagram.com/marieclaire_ua) в період 1 тижня з моменту відправки повідомлення, переможцем розіграшу стає другий учасник зі списку https://www.random.org/. У випадку, якщо другий переможець також не відповідає на повідомлення від Marie Claire Ukraine (https://www.instagram.com/marieclaire_ua) в період 1 тижня з моменту відправки повідомлення, розігрувана пара взуття залишається власністю відповідного партнера розіграшу.

Отримати пару взуття від партнеру “Ламода” можна в період з 2 по 20 грудня. Для цього необхідно повідомити бажаний розмір взуття та ПІБ. У відповідь “Ламода” надає промокод із 100% знижкою для придбання відповідної пари на https://www.lamoda.ua

У випадку, коли потрібний розмір розігруваної пари відсутній, “Ламода” надає список взуття, з якого можна вибрати пару на заміну. Пари зі списку мають таку саму категорію, бренд та схожу ціну.

Отримати пару від партнеру “Інтертоп” можна в період з 25 листопада по 13 грудня. Для цього необхідно повідомити бажаний розмір взуття, ПІБ та фактичне місце проживання. Якщо ви мешкаєте в одному з міст, де є магазин “Інтертоп”, ви зможете забрати пару в цьому магазині. Якщо ви мешкаєте в населеному пункті, де немає магазинів “Інтертоп”, компанія “Інтертоп” передає нам пару вказаного розміру і ми надсилаємо її переможцю за вказаною попередньо адресою.